Zaloguj

Zaloguj
Zarząd

Zbigniew Waleszyński

Przewodniczący

Małgorzata Wieteska

Z-ca Przewodniczącego

Zenon Jabłoński

Sekretarz

Beata Adamczyk

Skarbnik

Maciej Kłosiński

Członek

Andrzej Sul

Członek

Bogumiła Tomczuk

Członek

Bożena Fusiara

Członek

Iwona Kamińska

Członek

Piotr Gawin

Członek

Wiesława Perzanowska

Członek

Beata Polańczyk

Członek